Loading...

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning er beskatning af avance på fast ejendom. Lovgrundlaget er ejendomsavancebeskatningsloven, forkortet EBL. Fortjeneste ved salg af fast ejendom såsom en bygning, en lagerhal, domicilejendom eller lignende beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven. [ … ]